Přestože fotografie slavného českého fotografa Josefa Sudka znám již dlouho, přiznám se, že jeho ateliér jsem navštívila až poměrně nedávno. Mnohokrát jsem šla kolem domu číslo 432 na pražském Újezdě, kde se nachází i jeho busta a pamětní deska, ale nikdy nějak nebyl čas zajít dovnitř. Teď už jsem to tedy napravila a musím říct, že návštěva určitě stojí za to.

Pokud projdete do vnitrobloku výše zmíněného domu, ocitnete se totiž ve zcela jiném světě. Otevře se před vámi malebná zahrádka s dřevěným romanticky vyhlížejícím pavilónkem o ploše 61 m2. Jedná se o unikátní zahradní fotografický ateliér vytvořený koncem 19. století a přenesený sem roku 1901 z Královských Vinohrad. Josef Sudek ho začal využívat v červnu roku 1927. Žil a pracoval zde se svou sestrou a pomocnicí Boženou Sudkovou do roku 1959, kdy se přestěhoval do přízemního bytu v ulici Úvoz. V ateliéru pak zůstala jeho sestra, ale Sudek do konce života využíval zdejší laboratoř.

V roce 1985 tu vypukl požár a po zásahu hasičů byla stavba natolik rozpadlá, že muselo být přistoupeno pro znovuvytvoření původního ateliéru k postavení nové repliky. Přesto byl ateliér Josefa Sudka v roce 1990 prohlášen za kulturní památku.

Josef Sudek se narodil roku 1896 v Kolíně. Byl spíše samouk, i když vystudoval Státní grafickou školu v Praze. Narukoval do 1. světové války, odkud se vrátil bez pravé ruky. Nějakou dobu žil v karlínské Invalidovně, kde vznikl jeho první významný cyklus Z Invalidovny. Odmítl úřednické místo a věnoval se svému životnímu poslání – fotografování. Od 20. let se inspiroval Prahou. Známé jsou jeho cykly Vltavská nábřeží nebo Podzim ve Stromovce. Inspiroval se však i v přírodě a v zahrádce svého újezdského ateliéru. Z jeho fotografií, které jsou proslulé i ve světě, vyzařuje pro něj typická nostalgie. Do Ameriky se jeho práce dostaly zejména díky Soně Bullatyové. Ta pocházela z pražské židovské rodiny, byla za války deportována do Lodže a přežila pochod smrti. Po válce v roce 1945 pracovala u Sudka v ateliéru jako asistentka. Po několika měsících odjela do New Yorku, kde si založila fotografické studio. Jí posílal Sudek své fotografie a ona pro něj uspořádala několik výstav, které byly velmi úspěšné.

Další Sudkovou vášní byla klasická hudba. Proslavené byly tzv. poslechové úterky, kdy pouštěl přátelům svou oblíbenou hudbu z gramofonových desek. Josef Sudek zemřel roku 1976 v Praze.

Nyní se v ateliéru nachází galerie s přechodnými výstavami fotografií, kterou můžete navštívit denně kromě pondělí od 12 do 18 hodin. Stačí jen projít domem na adrese Újezd 30/432, Praha 1.


Sepsala: Alena Dušková na základě webových stránek https://www.atelierjosefasudka.cz/ a dalších zdrojů.